შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2016 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის შედეგები

2016 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 2 საპროექტო განაცხადი.

საკონკურსო კომისიამ პროექტები შეაფასა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 9 ივნისის N57/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგრანტო კონკურსის დებულებით გათვალისწინებული კრიტერიუმებით, გამოავლინა ერთი გამარჯვებული და დასამტკიცებლად წარუდგინა ფონდის გენერალურ დირექტორს. 

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები