შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2016 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსის შედეგები

2016 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსში დარეგისტრირდა 83 განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შუსაბამობის გამო  საკონკურსო კომისიის მიერ მოიხსნა 1 პროექტი.

საკონკურსო კომისიის მიერ მოხსნილი პროექტი

პროექტის შიფრი

წამდგენი ორგანიზაცია

პროექტის სათაური

CG16_i_5_92

კავკასიის უნივერსიტეტი

”სამხრეთ კავკასიის ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივები”.

საკონკურსო კომისიამ  შემოსული განაცხადები  შეაფასა  საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 9 ივლისის N149 დადგენილებით დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად და დასაფინანსებლად გამოავლინა  11 პროექტი.

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები

გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ