შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2019 წლის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ კონკურსის შედეგები

2019 წლის 09-10 სექტემბერს სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა  კონკურსის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ საკონკურსო კომისიების სხდომები. 2019 წლის კონკურსში ელექტრონულად დარეგისტრირდა 61 საკონკურსო განაცხადი. საკონკურსო კომისებმა განიხილეს 61 საკონკურსო განაცხადი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 04 ივნისის  N66 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-15 მუხლით განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად და გამოავლინეს კონკურსში გამარჯვებული  7 სახელობითი სტიპენდიის მფლობელი.

კომისიების მიერ შეფასებული საკონკურსო განაცხადების შეფასებები

ფონდის გენერალური დირექტორის № 100 ბრძანება  გამარჯვებული სახელობითი სტიპენდიატების დამტკიცების შესახებ.

ყურადღება!!!    

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტების დადგენილ ვადაში არ წარმოდგენის შემთხვევაში, გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!