შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2019 წლის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსის შეფასების I ეტაპის შედეგები

დასრულდა 2019 წლის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსის შეფასების I ეტაპი.

69 პროექტი შეფასდა საერთაშორისო დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 18 ნოემბრის N221/ნ ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.

ერთი პროექტი, შიფრით CARYS-19-144 მოიხსნა კონკურსიდან - იხილეთ ფონდის გენერალური დირექტორის 2020 წლის 2 ივნისის ბრძანება N29.

აპლიკანტებს კონკურსის პირველ ეტაპზე დამოუკიდებელ ექსპერტთა მიერ გაკეთებული ინდივიდუალური შეფასებების ნახვა შეუძლიათ გრანტების მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (GMUS - ში).

იხილეთ:

შეფასების პირველი ეტაპის შედეგები - რანჟირებული სია დამოუკიდებელი ექსპერტებისაგან მიღებული ჯამური ქულების საშუალო არითმეტიკულის მიხედვით.

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 18 ნოემბრის N221/ნ ბრძანების თანახმად, პროექტები, რომელთა დამოუკიდებელი ექსპერტებისაგან მიღებული ჯამური ქულების საშუალო არითმეტიკულმა შეადგინა 25 ქულაზე მეტი, ავტომატურად გადადის შეფასების მეორე ეტაპზე. ხოლო 25 ან/და ნაკლები ქულის მქონე პროექტების მეორე ეტაპზე გადასვლის საკითხს განიხილავს და გადაწყვეტს შესარჩევი კომისია.

შეფასების II ეტაპზე გადასულ მონაწილეთა სია და პრეზენტაციების განრიგი გამოქვეყნდება მოგვიანებით.