შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2019 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა ,,ლეონარდო და ვინჩი”ს კონკურსის მეორე ეტაპის შედეგები

2019 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა ,,ლეონარდო და ვინჩის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა ,,ლეონარდო და ვინჩის“ კონკურსის მეორე  ეტაპზე დარეგისტრიდა 19 საკონკურსო განაცხადი.

საკონკურსო კომისიამ  კონკურსის მეორე ეტაპზე წარდგენილი საკონკურსო განაცხადები  შეფასდა ფონდის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 01 თებერვლის   N11 ბრძანების მე-7 დანართის ,,მეორე ეტაპის შეფასების კრიტერიუმების“  შესაბამისად. 

იხილეთ მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა ,,ლეონარდო და ვინჩის კონკურსის მეორე ეტაპზე   საკონკურსო განაცხადების შეფასებები - საინჟინრო და კვლევების მიმართულება.