შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2024 წლის ინფორმატიკის 36-ე საერთაშორისო ოლიმპიადისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აქვეყნებს ინფორმატიკის 36-ე საერთაშორისო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგებს.