შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2024 წლის კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის საბოლოო შედეგები

გამოვლინდნენ „კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის” გამარჯვებული პროექტები.

იხილეთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2024 წლის 29 მაისის N82 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების, რანჟირებული სიების პროექტების სიების დამტკიცების შესახებ;

რანჟირებული პროექტების სია ლოტების მიხედვით

გამარჯვებული პროექტების სია

 

კონკურსის მონაწილეებს პროექტების შეფასების გაცნობა შეეძლებათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში(GMUS).

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში მითითებული დოკუმენტაციის დადგენილ ვადაში არ წარმოდგენის შემთხვევაში, არ გაფორმდება საგრანტო ხელშეკრულება გამარჯვებულ აპლიკანტებთან!