შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2024 წლის სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის კონკურსის - „ქალები მეცნიერებაში“ - განსაკუთრებული მიღწევებისათვის ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით - შედეგები

კონკურსში წარდგენილი საკონკურსო განაცხადები საკონკურსო კომისიამ შეაფასა 2024 წლის სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის - „ქალები მეცნიერებაში“ - განსაკუთრებული მიღწევებისათვის ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით - დაწესებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ ფონდის გენერალური დირექტორის 2024 წლის 12 მარტის N25 ბრძანებით დამტკიცებული კონკურსის წესისა და პირობების მე-10 მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმების შესაბამისად.
იხილეთ:
ფონდის გენერალური დირექტორის 2024 წლის 7 ივნისის N89 ბრძანება გამარჯვებული განაცხადის დამტკიცების შესახებ.
საკონკურსო განაცხადების რანჟირებული სია 
კონკურსის მონაწილეებისათვის განაცხადების შეფასების გაცნობა შეეძლებათ 5 სამუშაო დღეში გრანტების მართვის ერთიან ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემაში (GMUS).