შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში

 

იხილეთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 24 იანვრის № 06 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  "მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის "ლეონარდო და ვინჩი" გამოცხადების და კონკურსის პირობების დამტკიცების შესახებ"-  ფონდის დირექტორის 2022 წლის 7 სექტემბრის №165 ბრძანება.