შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

იხილეთ ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში

 

ცვლილება  სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 2 აგვისტოს №146 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ-"2022 წლის  გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პროგრამა და პირობების და საკონკურსო დოკუმენტაციის ფორმების დამტკიცების შესახებ"-ფონდის დირექტორის 2022 წლის 7 სექტემბრის №166 ბრძანება.