შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის სახელმწიფო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

დამტკიცდა სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დოქტრანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტების შეფასებისა და ქულის დაანგარიშების წესი.

გთხოვთ იხილოთ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება 

დამტკიცდა ამავე კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების წესი

გთხოვთ იხილოთ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება 

ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში