შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გაიმართა

 

14 ივნისს  შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა. ფონდის თანამშრომლებმა საბჭოს წარუდგინეს ანგარიში, 6 თვის მანძილზე, ფონდის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ.

შეხვედრზე განიხილეს: დასრულებული, მიმდინარე და დაგეგმილი განახლებული პროგრამები და კონკურსები;  საპროექტო წინადადებების შეფასების კრიტერიუმები;  ექსპერტიზის საკითხები; გრანტების მონიტორინგისა და ეფექტურობის შეფასება; საექსპერტო ბაზის განახლებისა და გრანტების მენეჯმენტის ბაზის საკითხები;  2017 წლის პროირიტეტები და ბიუჯეტი; საგრანტო მონაცემთა ბაზის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები; არსებული პრობლემები და შიდა აუდიტის მუშაობის მოკლე ანგარიში. იმსჯელეს ახალი პროგრამების შემუშავებაზე.