შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

Elsevier–ის მიერ დაბეჭდილი მონოგრაფია

წიგნი დაიწერა თემურ ჯანგველაძისა და ზურაბ კიღურაძის ამერიკაში ვიზიტის პერიოდში. ზურაბ კიღურაძის ვიზიტი დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირების პროგრამის გრანტის ფარგლებში, ხოლო თემურ ჯანგველაძის ვიზიტი დაფინანსდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ფულბრაიტის (Fulbright Scholar Program) პროგრამის ფარგლებში.