შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ულოცავს ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღეს.