შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

იხილეთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N119 ბრძანება,  აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების ანგარიშის ფორმების დამტკიცების შესახებ.