შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ბიოლოგიის 27-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის ამოცანები და ამოხსნები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ადმინისტრირებით23-24  აპრილს ფონდში გაიმართა ბიოლოგიის 27-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტური.

ბიოლოგიის შესარჩევი პირველი და მეორე  ტურის ამოცანები და ამოხსნები იხილეთ ბმულებზე:

I ტურის ამოცანები და ამოხსნები.

II ტურის ამოცანები და ამოხსნები.