შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ბრიტანეთის კვლევითი პროგრამა The Skyrmion Project სათანამშრომლოდ იწვევს პოსტდოქტორანტებს

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას პროექტის - The Skyrmion Project   შესახებ:

The Skyrmion Project  არის ეროვნული კვლევითი პროგრამა, რომლის მიზანია ინჟინერიასა და მაგნიტურ მასალებში  სკირმიონის მოდელის როლის/მნიშვნელობის გაგება.

 საინჟინრო და ფიზიკურ მეცნიერებათა კვლევის საბჭოს (EPSRC)  მიერ მხარდაჭერილი პროგრამა ხორციელდება 5 წამყვანი უნივერსიტეტის კონსორციუმის ბაზაზე და აერთიანებს საერთაშორისო აკადემიურ ინსტიტუტებსა და სამრეწველო პარტნიორებს.

The Skyrmion Project   სათანამშრომლოდ იწვევს პოსტდოქტორანტებს. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ პროექტის  ვებგვერდს