შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

დაფინანსების წესი

იხილეთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N114 ბრძანება 2019 წლის საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ.