შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

დამატებითი ინფორმაცია გამოყენებითი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირველ ეტაპთან დაკავშირებით

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა ბათილად ცნო გამოყენებითი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე 2 პროექტის (შიფრი:216728 და 216862)  შეფასება, რომელიც შემფასებელ ორგანიზაციასთან გაიგზავნა განმეორებითი განხილვისთვის. ხელახალი შეფასების საფუძველზე ვაქვეყნებთ პროექტების განახლებულ რანჟირებულ სიას, რომელმაც კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგებზე გავლენა არ იქონია.

იხილეთ ერთიანი რანჟირებული სია და იმ სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით პროექტების რანჟირებული სიები, რომლებსაც შეეხოთ ცვლილება:

  1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
  2. სოციალური მეცნიერებები