შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ცვლილება ფონდის დირექტორის 2020 წლის 23 მარტის N22 ბრძანებაში

"ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ" სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2020 წლის 23 მარტის N22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ