შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის საგრანტო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

2016 წლის 18 აგვისტოს გამოქვეყნებულ დოქტრანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტების ქულის დაანგარიშების წესის N169 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება, გთხოვთ იხილოთ დირექტორის ბრძანება.

გენერალური დირექტორის ბრძანება