შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ელსევიერის ვებინარები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს  ინფორმაციას ელსევიერის საგამომცემლო სახლის  მიერ ორგანიზებული ვებინარების შესახებ.  

ვებინარები მოიცავს ელსევიერის სამეცნიერო ბაზების მოხმარებასთან დაკავშირებულ თემატიკას. სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს  ელსევიერის კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

მომხმარებელს შეუძლია დაესწროს როგორც დაგეგმილ ვებინარებს, ასევე ნახოს უკვე ჩატარებული ვებინარების  ჩანაწერები.  

ვებინარებზე წვდომისთვის დაინტერესებული პირები უნდა დარეგისტრირდნენ BrightTalk-ის  პლატფორმაზე.   

ვებინარებზე წვდომა შესაძლებელია  ბმულის გამოყენებით.