შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის მიმღებებმა დამატებით დაფინანსება მიიღეს ინოვაციისათვის

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) გრანტის მიმღებებმა ინოვაციისათვის დამატებითი დაფინანსება მიიღეს. Top-up innovation funding საშუალებას აძლევს ERC-ის ორმოცდახუთ გრანტის მიმღებს შეისწავლონ  ევროპული  კვლევების საბჭო მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტების ინოვაციური პოტენციალი. საგრანტო პროექტები მოიცავს საკითხთა ფართო სპექტრს: ფიზიკურ მეცნიერებებს,  სიცოცხლის  შემსწავლელ და სოციალურ მეცნიერებებს.  სქემა ღიაა მხოლოდ ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტის მფლობელებისთვის  და იგი წელიწადში  სამჯერ ცხადდება.

45 გრანტის მიმღების ჩამონათვალი, ქვეყნებისა და მასპინძელი ორგანიზაციის მიხედვით შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე   

უფრო დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე