შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

EXPO 2017 – Future Energy

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი ღონისძიების - EXPO  2017 შესახებ.

2017 წელს ყაზახეთში, ქ. ასტანაში  გაიმართება  გამოფენა EXPO  2017 . ღონისძიების ფარგლებში საერთაშორისო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ცენტრს (ISTC) გამოყოფილი აქვს პავილიონი, სადაც წარმოდგენილი უნდა იყოს გამორჩეული და ინოვაციური პროექტები შემდეგ სფეროებში:

  • განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის საუკეთესო პრაქტიკა  
  • ენერგოეფექტურობისა და  ენერგიის ტრადიციული წყაროების  საუკეთესო პრაქტიკა                          
  • ენერგიის შენახვის საუკეთესო პრაქტიკა                                                                                                            
  • დისტრიბუციის/განაწილების საუკეთესო პრაქტიკა                                                                    
  • ბუნებრივი ენერგიული რესურსების გამოყენების საუკეთესო პრაქტიკა                                                   
  • მწვანეენერგია                                                                                                                                                

დაინტერესებულ პირებს  შეუძლიათ წარმოადგინონ  ნამუშევარი - ინფორმაცია თავიანთი პროექტის შესახებ (იგულისხმება როგორც დაფინანსებული პროექტები, ასევე პროექტები, რომლებიც არ დაფინანსდა რომელიმე დონორის მიერ).

ინფორმაცია ISTC  მიერ მოთხოვნილ ფორმით გადაუგზავნოთ შემდეგ საკონტაქტო პირებს:

ირინა ხომერიკი

Khomeriki@istc.int

Torgyn Mukaeva 

makaeva@istc.int  

ტელ +7 (7172) 277038 (1033) 
 
წარმოდგენილი პროექტები უნდა იყოს ინოვაციური, გამორჩეული და უნდა უკავშირდებოდეს ზემოთ ჩამოთვლილ სფეროებს.
პროექტების შესახებ ინფორმაციის წარდგენის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 10 სექტემბერი.