შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფიზიკის 47-ე საერთაშორისო მესამე და მეოთხე შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ადმინისტრირებით, 20-21 აპრილს, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა ფიზიკის 47 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მესამე და მეოთხე ტური.

ოლიმპიადის  შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები  იხილეთ ბმულში:

ფიზიკის მესამე ტურის ამოცანები და ამოხსნები.

ფიზიკის მეოთხე ტურის  ამოცანები და ამოხსნები.