შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება EURAXESS - საქართველოს ეროვნული პორტალის ოპერირების პრინციპების დამტკიცების შესახებ

ფონდის გენერალური დირექტორის N31 ბრძანება  EURAXESS - საქართველოს ეროვნული პორტალის ოპერირების პრინციპების დამტკიცების შესახებ.