შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება N 139

 

 2023 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების კონკურსში რეგისტრირებული პროექტებისათვის საბოლოო ქულის გამოთვლისა და დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ  ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება  N 139