შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდის გრანტიორთა და ყველა დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

ქვეყანაში შექმნილი ეპედემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე ფონდის თანამშრომლები მაქსიმალურად გადადიან დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე. მოგმართავთ თხოვნით, ფონდში დოკუმენტაციის მოსაწოდებლად მაქსიმალურად გამოიყენოთ  კომუნიკაციის დისტანციური - ელექტრონული ფორმა. 

დოკუმენტები მიღება კანცელარიის ელექტრონულ ფოსტაზე: chancellery@rustaveli.org.ge  

ორგანიზაციებისთვის გამოიყენება ასევე დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული (eflow ან eDocument)  სისტემა.