შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2022 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის 2022 წლის საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 4 საპროექტო განაცხადი. ტექნიკური ექსპერტიზა გაიარა და შეფასების ეტაპზე გადავიდა 4 პროექტი. პროექტების შეფასება განხორციელდა ორ ეტაპად: საკონკურსო განაცხადების შეფასება და გასაუბრება. ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი კომისიის მიერ გასაუბრებისთვის შეირჩა 4 აპლიკანტი, რომელთაგან კომისიამ გამოავლინა 3 გამარჯვებული.

იხილეთ ფონდის გენერალური დირექტორის N152 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ.

იხილეთ   შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის "საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების" ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ" სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 8 აგვისტოს № 152 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  ფონდის გენ. დირექტორის  ბრძანება N 159 საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმების  ვადის შესახებ 

 

ყურადღება!!!    

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტების დადგენილ ვადაში არ წარმოდგენის შემთხვევაში, გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!