შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გამოკითხვა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროსთან დაკავშირებით

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - EaP PLUS ფარგლებში, შემუშავდა მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის შესახებ ელექტრონული გამოკითხვა EU - EaP International Cooperation Barometer in Science, Technology and Innovation (2017)

კითხვარი შედგენილია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სისტემების შესაბამისად და მიზნად ისახავს აღნიშნული 6 ქვეყანაში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის სფეროში არსებული გამოწვევებისა და განვითარების შესაფასებლად.

ელექტონულ გამოკითხვაში მონაწიეობა შეუძლიათ უნივერსიტეტების, კვლევითი ცენტრების, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დამოუკიდებელ ექსპერტებს, მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის სფეროში  ჩართულ პირებს (კითხვარის შევსებას ეთმობა დაახლოებით 10 წუთი).

ელექტონულ გამოკითხვაში მონაწიეობის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს.

გამოკითხვა მიმდინარეობს 2017 წლის 5 მაისამდე.