შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გამოვიდა Black Sea Horizon ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების საინფორმაციო ბიულეტენი

გამოვიდა ახალი საინფორმაციო ბიულეტენი, რომელიც შეეხება პროექტის Black Sea Horizon ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებს:

 

This grant scheme financially supports the participation of local researchers from Black Sea countries in brokerage events related to Horizon2020 in the EU Member States or Associated Countries. Such events will allow researchers to network with EU consortia, to build-up partnerships for subsequent joint research activities and to make their institutions and/or their research networks better known.

The thematic priorities of the Call are the following three topics:

 • 'Sustainable agriculture',
 • 'Resource efficiency in relation to water / water management' and
 • 'Applied chemistry & smart materials'.

Maximum funding per grant is 1000 EUR. Deadline for application: Dec.7, 2016

Please find detailed information online. For an overview of suggested networking and brokerage events, as well as related open calls in Horizon 2020 please check also the calls and events sections below.
 
WEBINAR SERIES 

 

[8th BSH Webinar] European Research Council grants and Transnational Access to research infrastructures in HORIZON 2020

BLACK
                     SEA HORIZON is organising
                     three Webinars related to
                     Horizon 2020 next week. Join
                     us!

 

This webinar will be the 8th of a series of 15 Black Sea Horizon project webinars providing information and good practices about Horizon 2020 in general and on specific calls launched thereunder in particular with potential for bi-regional cooperation. The goal of the webinars is to promote and enhance the participation of researchers from academia and industry from the Black Sea countries in Horizon 2020. The webinars in this series are free of charge.

Target Countries: Black Sea Countries, including Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Russia, Turkey, Ukraine

Save the date:        15 November 2016
Time:                       10 am CEST
Duration:                 approx. 60 minutes (including Q&A)

The webinar will be conducted by the experts of the Polish National Contact Point for Research Programmes of the EU (IPPT PAN). Please find detailed information online.
 
CONFERENCES |WORKSHOPS | SELECTED BROKERAGE EVENTS

Crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys International Business Event
( January 17, 2017 - Angers, France)
VEGEPOLYS, the leading European cluster for plants, the SIVAL, the European key professional showcase in the plant produc...

WaterMatch 2017
( January 26, 2017 - Leeuwarden, Netherlands)
Don’t miss out on a unique opportunity to meet potential business partners during WaterMatch. This international water te...

European Intelligent Agriculture Congress
( February 16-17, 2017 - Brussels, Belgium)
Aiming a mission of bringing all stakeholders at one platform, the European Intelligent Agriculture Congress will feature...

Matchmaking Event at BIOFACH/Vivaness 2017
( February 16-17, 2017 - Nuremberg, Germany)
Over the years, BIOFACH has become the world's leading trade fair on organic food. Together with the trade fair VIVANESS&...

1st AXEMA-EurAgEng Conference
( February 25, 2017 - Villepinte, France)
“Intensive and environmentally friendly agriculture: an opportunity for innovation in machinery and systems”   ...

Wasser Berlin 2017
( March 24-27, 2017 - Berlin, Germany)
The Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg  invites you to register for MATCHMAKING SESSION 2017 and expl...

Horizon 2020 Brokerage event Nanotechnologies and Advanced Materials
( April 4, 2017 - Cambridge, United Kingdom)
The Enterprise Europe Network, in partnership with Innovate UK, the Dutch Ministry of Economic Affairs, the Netherlands E...

More events are available in the Events section.

 
CALLS FOR FUNDING OPPORTUNITIES

SFS-08-2017:Organic inputs – contentious inputs in organic farming
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Despite having stricter standards and limitations on external inputs, organic agriculture still us...

SFS-34-2017: Innovative agri-food chains: unlocking the potential for competitiveness and sustainability
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: The sustainability of food systems is challenged by various interrelated factors, such as the chan...

SFS-20-2017:Towards a science-based regionalisation of the Common Fisheries Policy
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: The new Common Fisheries Policy (CFP) envisages a regionalised ecosystem-based approach relying on...

SFS-35-2017:Innovative solutions for sustainable food packaging
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: In recent decades, there has been much research into innovative food packaging technologies and so...

SFS-17-2017:Innovations in plant protection
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Pesticides are a crucial input in agriculture used to combat plant pests and diseases and secure q...

SFS-22-2017:Smart fisheries technologies for an efficient, compliant and environmentally friendly fishing sector
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Resource efficiency in the fishing sector and its improvement has many dimensions, including in pa...

H2020-BB-2016-2017: Adaptive tree breeding strategies and tools for forest production systems resilient to climate change and natural disturbances
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Climate change and associated natural disturbances will increasingly influence the current distrib...

SFS-27-2017: Permanent grassland – farming systems and policies
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Permanent grasslands are associated with high biodiversity and the delivery of a wide range of eco...

SFS-28-2017: Functional biodiversity – productivity gains through functional biodiversity: effective interplay of crop pollinators and pest predators
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Biodiversity and various ecosystems serve agricultural production in many different ways, not all ...

SFS-30-2017:Closing loops at farm and regional levels to mitigate GHG emissions and environmental contamination-focus on C, N and P cycling in agro-ecosystems
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Carbon, nitrogen and phosphorus losses from land and increasing concentrations in receiving waters...

SFS-16-2017:Bee health and sustainable pollination
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Bees (including managed and wild bees, social and solitary bees) are subject to numerous pressures...

SFS-32-2017: Promoting and supporting the eco-intensification of aquaculture production systems: inland (including fresh water), coastal zone, and offshore
( Deadline: February 14, 2017 )
Specific Challenge: Aquaculture is an attractive and important component of rural and coastal livelihoods providing em...

CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy
( Deadline: March 7, 2017 )
The European water sector has a prominent position in economy and society, but it is very diverse and fragmented. It need...

FOF-08-2017: In-line measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced reliability
( Deadline: January 19, 2017 )
Rapid developments in micro-/nano-technologies require complex business models that respond to volatile markets in demand...

NMBP-16-2017: Mobilising the European nano-biomedical ecosystem
( Deadline: January 19, 2017 )
Developing innovative nanomedical products for a more personalized, predictive and efficient medicine requires further in...

ICT-31-2017: Micro- and nanoelectronics technologies
( Deadline: April 25, 2017 )
While the state-of-the-art micro/nano-electronics technologies and their manufacturing are being further advanced towards...

Find here more Calls for funding at our website.