შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

IncoNet EAP პროექტის შეფასება

პროექტის  - IncoNet EAP ძირითადი ღონისძიებებისა და რეკომენდაციების შეფასება დასრულდა.  პროექტის მიზნებისა და შინაარსის შესაბამისად, ექსპერტემბა მოამზადეს სამი ანგარიში: კლიმატის ცვლილება, ჯანმრთელობასთან დაკავშრებული საკითხები, ენერგეტიკა.

ასევე შეფასდა პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ე.წ. Twinning სქემა. შესაბამისი ანგარიში ხელმისაწვდომია ბმულზე.

დაატებით ინფორმაცია პროექტის შეფასებასა და მისი სხვადასხვა კომპონენტის საანგარიშო დოკუმენტებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ  IncoNet EAP-ის  საინფორმაციო ბიულეტენში.