შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ინფორმატიკის 2016 წლის 28-ე სართაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების პროგრამის" "სასკოლო კონკურსების ქვეპროგრამის" ფარგლებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლებისა დაინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაციის ორგანიზებით, ჩატარდა ეროვნული ტურნირი ინფორმატიკაში, რის საფუძველზეც შეირჩა საქართველოს ნაკრები გუნდის შემადგენლობა.