შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ინფორმაცია დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 2016 წლის კონკურსიდან მოხსნილი საკონკურსო განაცხადების შესახებ

2016 წლის „დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების კონკურსზე“ დარეგისტრირდა 231 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 6 სექტემბრის N177 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 61 საპროექტო განაცხადი.

გენერალური დირექტორის ბრძანება