შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ინფორმაცია უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2016 წლის კონკურსში დარეგისტრირებული საპროექტო განაცხადების მოხსნის შესახებ

ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 13 ივლისის N144 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო, უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო  გრანტების 2016 წლის კონკურსიდან მოიხსნა 10 საპროექტო განაცხადი.

იხ. გენერალური დირექტორის ბრძანება