შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ქართველი მეცნიერების წარმატება

Birkhauser-Springer-ის გამომცემლობაში გამოქვეყნდა მონოგრაფიის ორტომეული (1000 გვერდის მოცულობით) საერთაშორისო თანამშრომლობის საფუძველზე, ქართველი და უცხოელი მეცნიერების ავტორობით (ვახტანგ კოკილაშვილი, ალექსანდრე მესხი, უმბერტო რაფეირი და შტეფან სამკო).

აღნიშნული მონოგრაფია ნაწილობრივ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით არის შესრულებული.

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  ბატონ ვახტანგ კოკილაშვილსა და  ალექსანდრე მესხს ულოცავს წარმატებას.