შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მეცნიერების განვითარებაში მიმდინარე რეფორმები და განვითარების პერსპექტივები

 6 ივნისს თბილისის ღია უნივერსიტეტს ესტუმრა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ზვიად გაბისონია, რომელმაც უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს გააცნო ფონდის საკონკურსო და საგრანტო შესაძლებლობები, ასევე, მეცნიერების განვითარებაში მიმდინარე რეფორმები და განვითარების პერსპექტივები.
 შეხვედრაზე, ასევე, მოხსენება გააკეთა თოუ-ს პარტნიორი ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მკვლევარმა დოქტორმა არჩილ ჩოჩიამ, რომელმაც ისაუბრა აკადემიურ ჟურნალებზე, ციტირების ინდექსზე და აკადემიური პროფილის მართვაზე ესტონეთის მაგალითზე. 6 ივნისს თბილისის ღია უნივერსიტეტს ესტუმრა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ზვიად გაბისონია, რომელმაც უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს გააცნო ფონდის საკონკურსო და საგრანტო შესაძლებლობები, ასევე, მეცნიერების განვითარებაში მიმდინარე რეფორმები და განვითარების პერსპექტივები.
 შეხვედრაზე, ასევე, მოხსენება გააკეთა თოუ-ს პარტნიორი ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მკვლევარმა დოქტორმა არჩილ ჩოჩიამ, რომელმაც ისაუბრა აკადემიურ ჟურნალებზე, ციტირების ინდექსზე და აკადემიური პროფილის მართვაზე ესტონეთის მაგალითზე.