შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

შევიდა ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N 11 ბრძანებაში , იხილეთ ბრძანება N 42.