შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მეცნიერთა შეხვედრა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში

10 თებერვალს 15:00 საათზე ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა მეცნიერთა შეხვედრა, სადაც იმსჯელეს ექსპერტთა ბაზის განახლების საკითხებზე.