შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

”მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში“ გამოცხადებული 2015 წლის კონკურსის შედეგები

კონკურსის მიზანია შეარჩიოს და დააფინანსოს სამეცნიერო პროექტები სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრს უკრაინაში (მტცუ) შორის შეთანხმებული პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებებიდან:

ა) ბიოტექნოლოგიები და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები;
ბ) ახალი მასალები და ნანოტექნოლოგიები;
გ) საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.
დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ გაკეთებული შეფასებების გათვალისწინებით მტცუ-ს მმართველთა საბჭომ ქ. კიევში 2016 წლის 5-6 აპრილს გამართულ 42-ე სხდომაზე დასაფინანსებლად შეარჩია 11 პროექტი.

გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!