შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულთა საყურადღებოდ !

გაცნობებთ, რომ    "მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მოკლევადიანი ინდივიდუალური ვიზიტი საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის გრანტის მიმღებებისთვის" (http://rustaveli.org.ge/geo/formebi-da-instruqtsiebi, პუნქტი 25) ფინანსური ანგარიშის ფორმაში შევიდა ცვლილება, კერძოდ: დაკორექტირდა  კომენტარის ველი.  

გთხოვთ მიიღოთ ცნობად და ანგარიშის ფორმების შევსებისას იხელმძღვანელოთ კორექტირებული ვერსიით.