შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობა ევროკავშირის ქვეყნებში ორგანიზებულ ე.წ. „საშუამავლო ღონისძიებებში“ (სამეცნიერო სფეროები: კლიმატის ცვლილება, ენერგეტიკა და ჯანდაცვა)

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი მონაწილეობს ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მეშვიდე ჩარჩო პროგრამის (FP7) ფარგლებში დაფინანსებულ საგრანტო პროექტის შესრულებაში: ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი” - IncoNet EaP. პროექტის ერთ-ერთი ამოცანის ფარგლებში, გათვალისწინებულია საქართველოს მეცნიერთა მხარდაჭერა ევროკავშირის ქვეყნებში ე.წ. „საშუამავლო ღონისძიებებში“ მონაწილეობის თვალსაზრისით (შერჩეული სამეცნიერო სფეროები: კლიმატის ცვლილება, ენერგეტიკა და ჯანდაცვა). დეტალური ინფორმაცია საგრანტო სქემის შესახებ იხილეთ ბმულზე: http://www.inco-eap.net/en/538.php

პროექტის კოორდინატორი ორგანიზაციის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ,,საშუამავლო ღონისძიებებზე“ დასასწრებად განაცხადის წარდგენა ეზღუდება იმ მეცნიერებს, რომელთაც უკვე ჰქონდათ ამ სქემით მოპოვებული დაფინანსება 2014-2016 წლებში გამოცხადებულ  წინა რაუნდებში.

კონკურსანტების მიერ შერჩეული ღონისძიების ვადები განსაზღვრულია 2016 წლის 30 ნოემბრამდე.

მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1500 ევროს. წინამდებარე საგრანტო სქემის  შესაბამისად, პროექტ „IncoNet EaP“-ის მიერ რუსთაველის ფონდისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტიდან დაიფარება მივლინებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო მგზავრობის, სასტუმროს, დღიური (perdiem), სარეგისტრაციო და ვიზის ხარჯი.

შევსებული საგანაცხადო ფორმა (ინგლისურ ენაზე, იხ. დანართი#2) და ბიოგრაფიული მონაცემები (CV with full list of publications, patents, conference presentations, international experience etc). უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონულად შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე: bakradze@rustaveli.org.ge

საშუამავლო ღონისძიებიდან დაბრუნების შემდეგ,  10 დღის განმავლობაში, მეცნიერებმა სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში უნდა წარმოადგინონ  ანგარიში (ინგლისურ და ქართულ ენებზე, დადგენილი ფორმით, იხილეთ დანართი: #3, #4). მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ღონისძიებაში მონაწილეობის დროს ევროპელ კოლეგებთან კონტაქტების დამყარება და სხვადასხვა (პირველ რიგში, ევროკავშირის პროგრამის Horozon 2020) კონკურსებში მონაწილეობისთვის ერთობლივი პროექტების წარდგენისთვის საფუძვლის მომზადება.

დოკუმენტაციის წარდგენის ვადები:

2016 წლის 5 ოქტომბერი, 16:00 საათი (თბილისის დროით) -  26 ოქტომბრიდან - 15 ნოემბრის ჩათვლით დაგეგმილ საშუამავლო ღონისძიებებზე დასასწრებად;

2016 წლის 31 ოქტომბერი, 16:00 საათი (თბილისის დროით) – 16 ნოემბრიდან - 30 ნოემბრის ჩათვლით დაგეგმილ საშუამავლო ღონისძიებებზე დასასწრებად;

შენიშვნა:

  • სააპლიკაციო ფორმის ბიუჯეტის შევსებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის (2005 წლის 5 აპრილის) #220 ბრძანება (დანართი # 5).
  • გამარჯვების შემთხვევაში, აპლიკანტმა დაფინანსების მისაღებად უნდა წარმოადგინოს პერსონალური მოწვევა საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების ორგანიზატორისაგან.

დანართები:

  1. მონაწილეობის წესები
  2. სააპლიკაციო ფორმა
  3. ანგარიშის ფორმა ინგლისურ ენაზე
  4. ანგარიშის ფორმა ქართულ ენაზე
  5. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #220

 საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ ბაქრაძე
ტელ: + (995 32) 2 200 220 (შიდა 4406)
ელფოსტა: bakradze@rustaveli.org.ge