შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

საკონსულტაციო დღე

31 ოქტომბერს შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის, გაიმართა საკონსულტაციო დღე.

საკონსულტაციო შეხვედრაზე პროგრამის კოორდინატორებმა მოსულ საზოგადოებას განუმარტეს საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და უპასუხეს  მეცნიერთა შეკითხვებს.