შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

,,საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო’’ აცხადებს შერჩევას გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის შესაჩევი კომისიის წევრის პოზიციაზე

"საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო" აცხადებს შერჩევას მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული "საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის" პროექტის ფარგლებში, გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის   შესარჩევი კომისიის  წევრის პოზიციაზე (5 ინდივიდუალი კონსულტანტი).

 კონკურსი ადმინისტრირებულია სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.

განცხადების შემოტანის საბოლოო ვადა:  2020 წლის 22 მაისი,  13:00 საათი.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტესტი ინგლისურ ენაზე.