შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შეხვედრა მეცნიერებთან

16 მაისს შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის სააქტო დარბაზში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოების წამომადგენლებთან.

 შეხვედრაზე განხილეს საგრანტო კონკურსების ფარგლებში გამარჯვებული მკვლევრების სამეცნიერო პროდუქტიულობის განსაზღვრის კრიტერიუმები, სამეცნიერო პუბლიკაციების რეფერირებისა და ფონდის ექსპერტთა ბაზაში მეცნიერთა რეგისტრაციის საკითხები.