შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 15 ივნისის N 124 ბრძანების დანართში 10

აღნიშნული ცვლილების შესახებ გაცნობებთ, რომ „მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსში პროექტის წარმომდგენი იურიდიული და ფიზიკური პირების ერთობლივი განცხადება“ (დანართი10) გენერირდება ავტომატურად აღნიშნულ კონკურსში პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემის მიერ (იხ. პროექტის ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია http://rustaveli.org.ge/projects_stcu/user/pdfview ).

იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება