შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

“შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართ4-ში , (განმცხადებლის/ჯილდოს კანდიდატის მიერ  დარგში  გაწეული სამეცნიერო კარიერის აღწერილობა) ტექნიკური უზუსტობის გამო, შევიდა  ცვლილება და აღნიშნული დანართი ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით: ,,სამეცნიერო კვლევით ჯგუფის კატეგორიაში წარმოდგენის შემთხვევაში, მიუთითეთ წინა სამი წლისგანმავლობაში: მინიმუმ ერთი  ერთობლივი სტატია, ან მინიმუმ ერთი საერთო სახელძღვანელო, ან ერთობლივად შემუშავებული პატენტი (არსებობის შემთხვევაში). 

 

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება 129

ფონდის გენერალური დირექტორის 129-ე ბრძანებაში ცვლილება

დანართი 4 ცვლილება - განმცხადებლის/ჯილდოს კანდიდატის მიერ  დარგში  გაწეული სამეცნიერო კარიერის აღწერილობა ქართული/ინგლისური