შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის 2022 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

გამოცხადდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის 2022 წლის საგრანტო კონკურსის  შედეგები.
 
გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა, არაუგვიანეს 2022 წლის 31 მაისისა, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში (მ. ალექსიძის #2 შესახვევი2) უნდა გააფორმონ საგრანტო ხელშეკრულება. (გამარჯვებული პროექტის ავტორებს, ფონდი დაუკავშირდება საგრანტო ხელშეკრულების გამზადების შემდგომ)