შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ცვლილება ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობებში

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობებში შევიდა ცვლილებები, როგორც  პროექტის ძირითადი პერსონალის თაობაზე, ასევე   ასატვირთი დანართების ინგლისურ ენოვან ვერსიებში.

იხილეთ ცვლილება გენერალური დირექტორის ბრძანებაში