შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ცვლილება გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობებში

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობებში შევიდა ცვლილებები, როგორც  პროექტის ძირითადი პერსონალის თაობაზე, ასევე   ასატვირთი დანართების ინგლისურ ენოვან ვერსიებში.

იხილეთ ცვლილება გენერალური დირექტორის ბრძანებაში